Godkjent redegjørelse om Åpenhetsloven på vår
hjemmeside 25.05.23


Klikk her for å laste ned pdf versjon av godkjent redegjørelse om Åpenhetsloven


Klikk her for å laste ned pdf versjon av miljøpolicy


Klikk her for å laste ned pdf versjon av code of conduct


Castor AS og Åpenhetsloven

Stortinget vedtok Åpenhetsloven 1. juli 2022. Åpenhetsloven en lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Formålet med Åpenhetsloven
Åpenhetsloven skal bidra til å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre forbrukere, organisasjoner, fagforeninger og andre tilgang til informasjon om hvordan virksomheter og leverandørkjeder arbeider med dette.

Hva har Castor AS gjort frem til nå
Pr 7. desember 2023 har vi hatt en gjennomgang av våre 263 registrerte leverandører. På grunnlag av kriteriene som er beskrevet nedenfor, har vi identifisert 50 leverandører som vi ønsker å kartlegge nærmere.

Følgende kriterier er brukt under utvelgelsen:
• Leverandørens hovedkontor/fabrikk ligger utenfor EU.
• Produktet som kjøpes inn produseres utenfor EU.
• Bransjetype står på høyrisikoliste.
• Egne ønsker om å følge opp en gitt leverandør.

I starten av 2024 vil vi kontakte de leverandørene som vi ser trenger en oppfølging.
Har du eventuelle spørsmål knyttet til hvordan vi etterlever. 

Åpenhetsloven kan du kontakte oss på følgende e-postadresse: apenhetsloven@castoras.no

KONTAKT

Castor AS
Tlf: +47 32 24 21 00
mail@castoras.no