Godkjent redegjørelse om Åpenhetsloven på vår
hjemmeside 25.05.23

Klikk her for å laste ned pdf versjon av godkjent redegjørelse om Åpenhetsloven


Castor AS og Åpenhetsloven

Stortinget vedtok Åpenhetsloven 1. juli 2022. Åpenhetsloven en lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Formålet med Åpenhetsloven
Åpenhetsloven skal bidra til å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre forbrukere, organisasjoner, fagforeninger og andre tilgang til informasjon om hvordan virksomheter og leverandørkjeder arbeider med dette.

Hvordan vil Castor AS følge opp Åpenhetsloven
Castor oppfylte kravene for å gjennomføre Åpenhetsloven 1 januar 2023.

Vi vil gjennomføre aktsomhetsvurderinger, kartlegging, forebygging, begrensning og gjøre rede for hvordan egen virksomhet og hvordan vår leverandørkjede håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter. Første årlige redegjørelse blir publisert innen 1 juli 2024.

Dette innbefatter også Brakanes Holding AS som er hovedaksjonær i Castor AS.
Har du eventuelle spørsmål knyttet til hvordan vi etterlever

Åpenhetsloven kan du kontakte oss på følgende e-postadresse: apenhetsloven@castoras.no

KONTAKT

Castor AS
Tlf: +47 32 24 21 00
mail@castoras.no