Code of Conduct – eller forretningsetiske retningslinjer – handler om mer enn å unngå lovovertredelser. Det handler like mye om hvordan vi oppfører oss mot hverandre og omverdenen. Castor er opptatt av å være etisk ansvarlig. Våre verdier er en god rettesnor for hvordanvi i fellesskap ivaretar en god forretningskultur. Vi er likevel helt avhengige av at hverenkelt tar ansvar. Bedriftens omdømme skapes av den enkelte medarbeiders opptreden. Alle medarbeidere plikter derfor å sette seg nøye inn i retningslinjene og overholde dem i praksis.


Klikk her for å lese/laste ned FULL pdf versjon av code of conduct

 

KONTAKT

Castor AS
Tlf: +47 32 24 21 00
mail@castoras.no