Castor AS
Nøsteveien 76
3402 Lier
Tel: +47 32 24 21 00
E-post: mail@castoras.no


Thomas Melby

Distriktssjef
Distrikt:
Oslo, Asker, Bærum, Troms og Finnmark.

Mobil:
+47 932 67 659

Mads Rongsjord

Distriktssjef
Distrikt:
Akershus, Østfold, Oppland og Hedemark.

Mobil:
+47 405 30 550

Bjørn Iversen

Salgsingeniør
Distrikt:
Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder

Mobil:
+ 47 911 95 325

Bård Kornli

Distriktssjef
Distrikt:
Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane

Mobil:
+47 994 45 718

Christian Granås

Distriktssjef
Distrikt:
Nord- og Sør Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland

Mobil:
+47 986 41 132


Thor G. Pettersen

Adm. Dir.
Telefon:
+47 32 24 21 02

Hans Egil Gjerde

Export/Retail Manager
Mobil:
+ 47 918 40 709

Hellik Sønju Hansen

Salgs- og Markedssjef
Mobil:
+47 977 27 311

Ann Karin Frågåt

Administrasjonssjef
Mobil:
+47 900 65 034

Ann Kristin Tandberg

Administrasjons - sekretær
Telefon:
+47 32 24 21 00

Inger Birkeland

Salgs- og markedssekretær
Telefon:
+47 32 24 21 00

Gunn Myhrvold

Salgs- og markedssekretær
Mobil:
+47 904 11 575

Richard Moe

Lagersjef
Mobil:
+47 903 69 949

KONTAKT

Castor AS
Tlf: +47 32 24 21 00
mail@castoras.no