Inslagningsverktyg

Inslagsverktyg för magasinerade klammer till att fästa kablar på gips- och träväggar.Kan användas till alla typer av MT- och MG klammer.

Se flere bilder her...


El.No Type Package
1661976 M-30 1

HUVUDKONTOR

Castor AS
Tlf: +47 32 24 21 00
mail@castoras.no