Huvudkontor

Castor AS
Overgangen 7
3058 Solbergmoen

Norge
Tel: +47 32 24 21 00
E-post: post@castoras.se

 


Niklas Hallqvist

Försäljningschef
Distrikt:
Stockholm och Norrland

Mobil:
+46 (0) 7663 43 110

Martin Sahlberg

Distriktsansvarig säljare
Distrikt:
Västra Sverige - Göteborg

Mobil:
+46 (0) 7685 05 644

Andreas Lindskog

Distriktsansvarig säljare
Distrikt:
Södra Sverige - Malmö

Mobil:
+46 (0) 7095 40 356


Thor G. Pettersen

Adm. Dir.
Telefon:
+47 32 84 13 95

Niklas Hallqvist

Försäljningschef
Mobil:
+46 (0) 7663 43 110

Skjalg Oppebøen

Retailansvarlig
Mobil:
+47 913 97 028

Hellik Sønju Hansen

Markedssjef
Mobil:
+47 977 27 311

Elisabeth Øye

Administrasjonssjef
Mobil:
+47 920 90 331

Ann Kristin Tandberg

Økonomimedarbeider
Telefon:
+47 900 65 034

Inger Birkeland

Salgskoordinator
Mobil:
+47 32 24 21 00

Gunn Myhrvold

Innkjøper
Mobil:
+47 904 11 575

Richard Moe

Lagersjef
Mobil:
+47 903 69 949

HUVUDKONTOR

Castor AS
Tlf: +47 32 24 21 00
mail@castoras.no