Inslagningsverktyg

Inslagverktyg för enstaka gips och TP-klammer. Se TP-klammer sidan 18, 19 och gipsklammer sidan 27.El.No Type Package
1605492 GTP-mini 1