Fästmaterial for sten och betong

Klippfäste för montering av kopplingsdosor på dosplåtarEl.No Type ColourPackage
1500458 SDC Grå200

HUVUDKONTOR

Castor AS
Tlf: +47 32 24 21 00
mail@castoras.no