Feste i stål

CAT-TS


For føringsvei av kabler på T-profiler over himlingen.El.Nr Type PPakning
1340707 CAT16 TS 150

*Se FDV dokument for korrosjonsbeskyttelse.

KONTAKT

Castor AS
Tlf: +47 32 24 21 00
mail@castoras.no