Feste i stål

H-ST


For montasje av flere kabler på stålbjelke.El.Nr Type PA mmPakning
1341012 2H4ST3 212-3100
1341008 4H24ST3 213-8100
1340904 4H24ST3 213-825
1341009 4H58ST3 218-14100
1340905 4H58ST3 218-1425
1341010 4H912ST3 2114-20100
1340906 4H912ST3 2114-2025

*Se FDV dokument for korrosjonsbeskyttelse.

KONTAKT

Castor AS
Tlf: +47 32 24 21 00
mail@castoras.no