Feste i stål

VF


Bjelkefeste med øye.El.Nr Type PNS kgA mmPakning
1340315 VF14 21601,5-6100

*Se FDV dokument for korrosjonsbeskyttelse.

KONTAKT

Castor AS
Tlf: +47 32 24 21 00
mail@castoras.no