Verktøy for trekking

Inserter


Brukes for å skåne hender og fingre ved trekking av kabler. Gir smidigere overgang ved innføring av trekkefjær i bokser.El.Nr Type Pakning
8817048 Inserter 2

KONTAKT

Castor AS
Tlf: +47 32 24 21 00
mail@castoras.no