Feste på Gips

PW


Til forskjellige typer montasje i gipsplater. Skrue medfølger. Bits: PZ-2.El.Nr Type OxL mmPakning
1340220 PWN 40-50100
1340221 PWM 40-50100

KONTAKT

Castor AS
Tlf: +47 32 24 21 00
mail@castoras.no