Verktøy for trekking

Tau for trekking av kabler. Loop i begge ender. Ideel for vinsj CW 800EEl.Nr Type Ø mmMax kgFigurL mPakning
På trommel.
8817015 Tau 8mm/120m trommel 81.10011201
8817016 Tau 10mm/120m trommel 101.64011201
8817017 Tau 10mm/200m trommel 101.64012001
8817018 Tau 12mm/150m trommel 122.18011501
8817019 Tau 12mm/300m trommel 122.18013001
På stativ.
8817010 Tau 8mm/120m stativ 81.10021201
8817011 Tau 10mm/120m stativ 101.64021201
På stativ med hjul.
8817012 Tau 10mm/200m stativ 101.64032001
8817013 Tau 12mm/150m stativ 122.18031501
8817014 Tau 12mm/300m stativ 122.18033001

Tau for trekking av kabler. Loop i begge ender. Ideel for vinsj CW 800E

KONTAKT

Castor AS
Tlf: +47 32 24 21 00
mail@castoras.no