Verktøy for trekking

X-board


Roller for kabel, rør og trommel.

Se flere bilder her...


El.Nr Type Ø mmMax kgFigurPakning
8817006 XB 300* 30030011
8817007 XB 500 50080021

*kun for trommel!

KONTAKT

Castor AS
Tlf: +47 32 24 21 00
mail@castoras.no