Innslagsverktøy

M-30


Innslagsverktøy for magasinerte klammer til feste av kabler på gips og treverk. Kan brukes til alle typer MG og MT klammer.El.Nr Type Pakning
1322531 M-30 1

KONTAKT

Castor AS
Tlf: +47 32 24 21 00
mail@castoras.no