Feste i stål

FEI


Stålbånd for diverse montasje på stolper, master etc.El.Nr Type PA mmPakning
1340751 FEI 10 21050
1340752 FEI 12 212,750
1340753 FEI 16 21650
1340754 FEI 20 22050

*Se FDV dokument for korrosjonsbeskyttelse.

KONTAKT

Castor AS
Tlf: +47 32 24 21 00
mail@castoras.no