Feste i stål

Fixoband


Verktøy for montasje av FEI stålbåndEl.Nr Type Pakning
1340750 Fixoband 1

*Se FDV dokument for korrosjonsbeskyttelse.

KONTAKT

Castor AS
Tlf: +47 32 24 21 00
mail@castoras.no