Feste i stål

ZGA


Tak/gulvfeste for profilskinner.El.Nr Type PPakning
1342858 ZGA 503 31

*Se FDV dokument for korrosjonsbeskyttelse.

KONTAKT

Castor AS
Tlf: +47 32 24 21 00
mail@castoras.no