Trykk på en av linkene under for å

komme til sorte gipsklammer:

 

MG-klammer for M-30 magasinpistol

G-klammer for GTP-mini innslagverktøy

KONTAKT

Castor AS
Tlf: +47 32 24 21 00
mail@castoras.no