Med TB og TA kan man, med kun ett 6mm hull, feste stort antall rør eller kabler.

TA monteres i betong, eller til annet underlag ved hjelp av TAP

En unik og svært tidsbesparende løsning for flermontasje av rør eller kabler.

Se produktene her:

TB, kabel og rørfeste

TA, bæreanker for TB

TAP, skrufeste for TA

KONTAKT

Castor AS
Tlf: +47 32 24 21 00
mail@castoras.no