Verktyg för kabeldragning

Kamera för rörinspektion. Avslöjar och dokumenterar skador eller hinder invändigt i rör från Ø20mm. Kameraledning 50m.El.No Type FigurTubes Ø mmThreadPackage
RunpoCam.
1653472 RunpoCam 1>20M61