Inslagningsverktyg

Inslagsverktyg för magasinerade klammer till att fästa kablar på träväggar.Kan användas till alla typer av MTP-klammer. Se MTP-klammer sidan 17.El.No Type Package
1605491 MTP-pistol 1

Mer info om MTP-klammer här: http://castoras.no/produkt/?id=19