HOLMENKOLLEN

Leverantör av fästmaterial för elektriska installationer.

OSLO OPERA HOUSE

Leverantör av fästmaterial för elektriska installationer.

HUVUDKONTOR

Castor AS
Tlf: +47 32 24 21 00
mail@castoras.no